Кафедра Квантової Теорії Поля та Космомікрофізики

Кафедра квантової теорії поля (КТП) була створена за ініціативи академіків О.Г. Ситенка та Л.А. Булавіна у 1992 році. Професор І. С. Доценко був першим завідувачем кафедри, а з 2003 року кафедру очолює д.ф.-м.н., проф. С.Й. Вільчинський. У 2021 році кафедра змінила назву на кафедру квантової теорії поля та космомікрофізики (КТПТК).

Кафедра КТПТК займається освітньою та науковою роботою з метою підготовки висококваліфікованих фізиків-теоретиків в області теорії фундаментальних взаємодій, космології та фізики елементарних частинок, теорії конденсованого стану та математичної фізики.

Якісна освіта на кафедрі КТПТК забезпечується сумісно з провідними науковцями Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова НАНУ (ІТФ), які викладають значну частину спецкурсів для  студентів кафедри, більшість з яких є переможцями Національної та Міжнародної Олімпіад з фізики.

Студенти кафедри мають можливість відвідувати додаткові курси та семінари з теоретичної та математичної фізики в Науково-Освітньому Центрі ІТФ та бере участь у міжнародних наукових школах, проєктах та наукових дослідженнях.

Більшість випускників кафедри КТПТК працевлаштовуються в ІТФ НАНУ, в закладах вищої освіти України,  в провідних науково-дослідницьких центрах Швейцарії (EPFL, CERN), Німеччини (Mainz, Munich, Frankfurt, Dresden universities) та Нідерландів (Leiden university).  

Пріоритетними напрямками досліджень на кафедрі КТПТК зараз є:

  • квантова теорія поля, Стандартна модель фізики елементарних частинок та її розширення;
  • космологія раннього Всесвіту, фізика та астрофізика високих енергій; 
  • теорія конденсованого стану та макроскопічні квантові явища.

Кафедра КТПТК успішно бере участь у:

  • довгострокових міжнародних дослідницьких проєктах «Магнітні поля у ранньому Всесвіті» та «Перевірка фундаментальної фізики за допомогою високоточних космологічних досліджень» за підтримки Національного Наукового Фонду Швейцарії;
  • в експерименті SHiP (Search for Hidden Particles) у CERN, метою якого є пошук нової фізики у великій недослідженій області слабко взаємодіючих частинок з масами, нижчими за поріг Фермі, та вивченні фізики нейтрино.
  • довгостроковому дослідницько-освітньому проєкті «Від сильновзаємодіючої до темної матерії» за підтримки NORDITA (Норвегія).
  • міжнародному проєкті «Віртуальна Рентгенівська і Гамма Обсерваторія VIRGO», метою якого є надання доступу до експериментальних даних з астрофізики високих енергій та космології, а також до необхідного для аналізу даних програмного забезпечення.

За період 2017-2022 р. професори та дослідники кафедри КТПТК загалом опублікували біля 200 наукових статей у Scopus (з них більше 60 у Physical Review A, B, C, D, E, Research, Letters); загальна кількість цитувань цих публікацій перевищує 2000.